Address & Contact

Our Address

Dr. Eykmanstraat 3 Amstelveen, Netherlands

GPS

52.304544, 4.86901899999998

Telephone

-

Visie
DE VETTEN & PARTNERS streeft er naar om ieder mens tot zijn recht te laten komen door hen te leren persoonlijke barrières te overwinnen. Wanneer een medewerker stuit op een persoonlijke hindernis zal hij niet optimaal kunnen functioneren in zijn werk. Hij kan de benodigde kennis en vaardigheden wel in huis hebben, maar zal door de hindernis zijn capaciteiten niet volledig benutten. Tijdens de coachingstrajecten van DE VETTEN & PARTNERS krijgt de medewerker inzicht in zijn persoonlijke barrières en leert hij deze overwinnen.

Doelstellingen

  • – Inzicht krijgen in persoonlijke barrières.
  • – Overwinnen van persoonlijke barrières, innerlijke conflicten of twijfel.
  • – Ontdekken van potentiële, nog onbenutte, capaciteiten.

Werkwijze

Voordat een coachingstraject gestart wordt, vindt een oriënterend gesprek plaats met een trainer van de DE VETTEN & PARTNERS. In dit gesprek wordt samen met de medewerker gesproken over de persoonlijke doelen waaraan hij wil werken. Tevens wordt er een schatting gemaakt van het benodigde aantal gesprekken om deze doelen te verwezenlijken. Wanneer de medewerker na het oriënterende gesprek gemotiveerd is om aan zijn persoonlijke barrières te werken, kan het coachingstraject gestart worden. Coachingsgesprekken hebben in de meeste gevallen een frequentie van één keer in de drie weken, zodat de medewerker de tijd heeft om de informatie te verwerken en veranderingen bij zichzelf waar te nemen. Een coachings-gesprek duurt 2½ uur. Tijdens de gesprekken wordt er zeer intensief gewerkt waardoor na een beperkt aantal sessies duidelijke veranderingen kunnen worden geconstateerd (door de persoon zelf en door zijn omgeving). Aan het einde van het coachingstraject vindt een evaluatiegesprek plaats om na te gaan of de vooraf gestelde doelen behaald zijn. De tijdens het coachingstraject besproken informatie wordt vertrouwelijk behandeld en in geen enkel geval doorgespeeld aan derden zonder toestemming van de betreffende persoon.

Mogelijkheden

DE VETTEN & PARTNERS heeft drie vormen van coachingstrajecten:

1.Coaching met betrekking tot aanwezige barrières

Persoonlijke barrières ontstaan op basis van ervaringen die mensen eerder in hun leven hebben opgedaan. Elke gebeurtenis die in ons leven plaatsvindt, zal ons in een bepaalde mate beïnvloeden. Hoe we precies door deze gebeurtenissen beïnvloed worden, hangt af van de manier waarop we een gebeurtenis interpreteren. In veel gevallen interpreteren we een gebeurtenis positief, maar in sommige gevallen trekken we er negatieve conclusies uit. Deze negatieve conclusies kunnen omgezet worden in belemmerende overtuigingen die een referentie vormen voor latere ervaringen. De belemmerende overtuiging zal vanaf dat moment een negatieve uitwerking hebben op onze manier van denken, voelen en doen. Tijdens het coachingstraject leert de persoon met behulp van verschillende oefeningen en technieken zijn belemmerende overtuigingen te herkennen en te veranderen.

2. Coaching met als doel: “Weten wat ik wil en waar ik het voor doe”.

In sommige gevallen functioneren mensen niet optimaal omdat ze te weinig voldoening uit hun werk halen. Een voorteken is vaak een sluimerend gevoel van twijfel of onvrede over het werk. Vragen die opkomen zijn: “Wat wil ik nu eigenlijk?” en “Waar doe ik het voor?” De oorzaak van deze gevoelens kan op verschillende vlakken liggen en is voor de persoon zelf soms moeilijk te doorgronden. Met behulp van een coachingstraject kan de persoon duidelijkheid krijgen over zijn drijfveren, zijn persoonlijke behoeften en zijn toekomstperspectief. Er wordt nagegaan wat de persoon nodig heeft om zijn wensen om te zetten in concrete stappen, om zo te komen tot een verbetering van zijn functioneren.

3. Coaching op basis van praktische vaardigheden en adviezen.

Coachingstrajecten kunnen ook gebruikt worden om iemand praktische adviezen te geven of vaardigheden aan te leren. Voordeel van deze coachingsmethode is dat er heel specifiek op de praktijksituatie van de persoon ingespeeld kan worden. Wanneer een leidinggevende bijvoorbeeld een veranderingsproces probeer door te voeren op zijn afdeling, kan hij op allerlei problemen stuiten. Dat wat de persoon meemaakt tijdens zijn werk, kan tijdens het coachingsgesprek direct besproken worden. Met behulp van opdrachten gaat de persoon aan de slag in de praktijk en moeilijke situaties kunnen bijvoorbeeld geoefend worden in een rollenspel.

Praktijk te Amstelveen